İzmir lokma tatlısı üretimi ve sunuş şekli ile eşsiz bir lezzettir. Bu tatlının İzmir dışında da üretilmesi fikri Ankara lokma firması olarak bizden çıkmıştır. İnanıyoruz ki lokma tatlısı Ankara’lı hayırseverlerin de dikkatini çekecek ve kısa süre içerisinde tüm Ankara’nın vaz geçilmez bir lezzeti haline gelecektir. Bu da iyi bir lokmacının üzerine düşenleri yapması ile mümkün olabilecektir.

İyi bir lokmacının her yerde kendisine bir ekmek çıkartabileceği inancı ile bu işe soyunduk. İyi bir Ankara lokmacı firmasında olması gerekenler ise şunlardır. İlk olarak kaliteli, lezzetli ve sağlıklı lokma üretimi gerçekleştirebilmelidir. Bunun için de kaliteli ve sağlıklı malzemeleri ürünlerinde kullanmak şarttır.

İkinci olarak iyi bir usta olmalı veya iyi bir usta ile çalışmalıdır. İyi bir lokma ustası hamurun kıvamı, ateşin ısısını, şerbetin koyuluğunu ezbere bilen ustadır. İyi bir lokma ustası Ankara saray lokma ile halka lokma arasındaki farkın sadece şekilsel değil aynı zamanda hamurundaki ve pişirilmesindeki farklılığı da çok iyi bilen ustadır. En ufak bir yanlışlığın imal ettiği ürünün bir şeye benzemeyeceğinin farkında olan insandır.

İyi Bir Lokmacı Nasıl Bulunur

İyi bir lokmacı bulmak esasında çok zor değildir. Eğer bir yerde lokma dağıtımına denk gelirseniz. Hemen bir tabak lokma alın orada lokmanın tadına bakarken lokmacının da çalışma şeklini gözlemleyin. Temiz mi çalışıyor, insanlara davranışı nasıldır. Bu beş dakika dahi size lokmacı hakkında iyi bir fikir verecektir. Eğer beğenirseniz çalışmasını hemen kartını yada telefon numarasını isteyin.

İyi bir İzmir lokmacı kendisini kaliteli üretimi ile var eden düzgün ve normal Ankara lokma fiyatı verendir. Bazı lokmacıların yaptığı gibi kötü üretimlerini düşük fiyat vererek maskeleme ihtiyacı hissetmez. Çünkü işini hakkı ile yapmakta ve bunun da bir bedeli elbette olacaktır. Fiyat verirken sadece bulunduğu yere olan mesafeyi göz önünde bulundurarak kaç kişilik bir hizmet vereceğine göre bir fiyat belirlemektedir.

iyi bir lokmacı

İyi Lokmacı Ve Kurumsallık

Lokmacının hedefi sebep ve sonuçlar hakkındaki bir hipotezler dizisinden oluşur. Firmanın kendisini test etme sistemleri, amaçlar arasındaki ilişkileri birçok boyutta  ele alarak sorunları saptamak ve buna uygun çözümler üretmektir. Sebep ve sonuç zinciri kurumsal çalışmanın finansal boyutunda yer alan bir ölçü olabilir.

Bu ölçüyü yönlendiren etkenler, mevcut müşterilerin sadakatinin yüksek seviyede olması ve bu sadakat neticesinde müşterilere düzenli olarak ve artan oranda gerçekleştirilen satışlar şeklinde belirlenebilir. Böylece sermayenin karlılığı üzerinde büyük bir etkisi olan müşteri sadakat, kurumsallığın müşteri boyutu bölümüne dahil edilir.

Fakat lokmacı müşteri sadakatini nasıl sağlayacaktır? Hayırsever vatandaşların hangi lokmayı tercih ettiğini incelemek, lokma dağıtımlarının zamanında teslim edilmesine büyük önem verildiğinin gösterilmesi önemlidir. Böylece, dağıtımların zamanında teslim edilmesini sağlayarak müşteri sadakatinin arttırılacağı bunun da iyi bir finansal performans elde etmeyi sağlayacağı söylenebilir. Bu durumda hem müşteri sadakati hem de zamanında teslimat kurumsallığın müşteri boyutuna dahil edilmiş olur.

Kurumsallığın Yerleştirilmesi

Zamanında lokma dağıtımını gerçekleştirmek için firmanın hangi içi işleyiş yöntemlerinde mükemmel çalışır duruma gelmesinin gerektiği sorgulanır. Zamanında dağıtım oranında bir gelişme sağlayabilmek için firmaya uygulanan operasyonların daha kısa sürede tamamlanması veya iç işleyiş yöntemlerinin kalitesinin arttırılması gerekliliği ortaya çıkabilir.

Her iki faktör de kurumsallığın firma içi yöntemler boyutunda yer alacak ölçüler olabilir. Daha sonra, firmanın operasyon sürelerini kısaltmak ve işlem kalitesini arttırmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorgulanır. Lokmaya çıkan elemanların eğitilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde ifade edilen bir amaç, kurumsallığın öğrenme ve büyüme boyutunda yer alacak bir ölçüdür.

Bütünsel Yaklaşım

Lokma hizmeti zinciri ile ilgili son çalışmalar, personel tatmini, müşteri tatmini, müşteri sadakati, Pazar payı ve en son halka olan finansal performans arasında da benzer bir ilişkinin mevcut olduğunu vurgulamaktadır. Böylece doğru yapılanan kurumsal lokmacı firması hedefine emin adımlarla ilerleyebilir.

Sonuç ölçüleri ve bu sonuçları doğuracak etkenlerin sebep sonuç ilişkileri hakkında tüm hipotezler dizisi tanımlanmalı ve açıkça belirtilmelidir. Kurumsal anlayışa dahil edilen her ölçü, kurumsal hedefin tüm firmaya yayılmasını sağlayacak sebep sonuç ilişkileri zincirinin bir halkası olmalıdır.

Bütün bu yazdıklarımızı yapan bir lokmacının başarılı olmaması için başka bir neden yoktur. izmirlokma.org firmasının İzmir’deki başarısının altında da bu felsefe yatmaktadır. Kendilerine başarılarının devamını dileriz.