Lokma üretimi yapan firma sadece İzmir’e has bir durum olmaktan çıkmaya başlamış tüm ülke genelinde her yerde görülmektedir. Ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik ve siyasi gelişmeler lokma firmalarına olan ilgiyi de arttırmaktadır. İzmir lokma yapımı un ve suyun karışımından oluşan hamurun yağda kızartılması ve üzerine şerbet dökülmesi olarak kısaca formüle edebiliriz. Basit gibi görünen bu işlem aslında birçok püf noktası barındırmaktadır. Örneğin çelik üretimi de oldukça basit görünür demir ile karbonu karıştırın olsun size çelik. İşte bu basite indirgeme anlayışı çok yanlış olup ortada birçok kalitesiz ürünün dolaşmasına neden olmaktadır.

Lokma üretimi yapan firmada aranılacak ilk özelliğin güven olması gerekir. Esasında hayırsever vatandaşlarımız doğaları gereği bütün lokmacı firmalarına güven duymaktadırlar. Fakat bunun uygulamaya geldiğinde ne kadar yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü artık eski lokmacılar piyasada oldukça azalmıştır. Artık günü birlik para peşinde koşmakta olan insanlar hakimdir.

Lokma Üretimi Yapan Firma Nasıl Olmalı

Lokma üretimi yapan firma ilk başta dürüst ve sözünün eri olmalıdır. Lokmacı için dürüstlük ne anlama gelmektedir. Bir kere söz verdiği saatte yerinde olmalı ve işini düzgünce yapmalıdır. Birçok lokmacı söz verdiği saate uymamakta illaki geç gelmektedir. Bu tür davranış gösterenler sadece saatten çalmakla da yetinmemektedirler. Ayrıca dökülen lokma miktarında da ciddi bir eksiklik söz konusu olmaktadır.

Lokmacının dürüst olmasının bir diğer önemi de kullandığı malzeme ile ilgilidir. Birçok firma glikoz şurubu kullanmıyoruz der. Fakat baktığınızda ürünleri yenecek gibi değildir. Ya da kullanılan unun tarihi geçmeye başlamıştır. Tatlı yapılıp yenmeye başlandığında o nem kokusunu alırsınız. Hayır işleyeyim derken bu sefer de yüzlerce kişinin sağlık problemi ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Siz uğraşmasanız dahi yapmış olduğunuz hayır boşa gidecektir. İşte bu tür şeylere maruz kalmamak için firma seçiminde dürüstlük çok önemlidir. Elbette lezzetli ve güzel bir sunum da olmalıdır. İzmirlokma.org firması kaliteli ve düzgün üretimi ile adından sık söz ettirmektedir.

Lokma Üretiminde Dikkat Edilecekler

Lokma üretiminde dikkat edilecekler iki kısma ayrılır. Bir lokmacının dikkat etmesi gerekenler bir de hayırsever vatandaşın dikkat etmesi gerekenler. Lokma firmasının dikkat etmesi gereken şeyler bellidir. Bir kere sağlıklı ve temiz bir üretim yapması lazımdır. Bunun içinde gerek kullandığı malzemelerin taze olması gerekse de kullanılan alet ve edevatların düzenli temizliği ve bakımının yapılması gerekmektedir.

Lokma dağıtımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da dağıtılan lokmaların miktarı ile ilgilidir. Son zamanlarda bazı firmaların daha fazla para kazanma hırsı ile anlaşılan miktar üzerine dağıtım yapmadıkları görülmektedir. Daha çok korsan firmaların yapmış oldukları bu haksızlığa vatandaşlarımız dikkat etmelidir.

Lokma Firmasında Kurumsallık Anlayışı

Lokma firmaları bir yol ayrımı üzerindedirler. Kimileri amatörce çalışmaya devam etmekte kimisi ise bildiğiniz bir şirket edasıyla kurumsallaşma yoluna gitmektedirler. Bu kurumsallaşma yoluna girenlerin yapması gerekenler ise şu şekildedir. Bir şirket yaşam sürecinin değişik dönemlerinde birbirinden çok farklı finansal amaçlara sahip olabilir. İşletme stratejisi teorisinde, Pazar payını arttırma aşamasından pekiştirme,  pazarı terk etme ve tasfiye aşamalarına kadar takip edebileceği birkaç değişik strateji vardır.

Bunlar büyüme, sürdürme ve sonuçlandırma aşamalarıdır. Büyüme aşamasında şirketler, yaşam süreçlerinin başlangıcındadırlar. Önemli ölçüde büyüme potansiyeli olan ürün ve hizmetlere sahiptirler. Bu potansiyelden yararlanmak için, yeni ürün ve hizmet geliştirmek ve arttırmak üretim tesisleri kurmak ve genişletmek, operasyon imkanları yaratmak, diğer ilişkileri güçlendirecek sistem, altyapı ve dağıtım ağlarına yatırım yapmalıdır. Müşteri ilişkileri kurmak ve geliştirmek gibi hususlara önemli orandan kaynak aktarmaları gerekecektir.

Lokma Firmasının Büyümesi

Lokma firmasının büyüme aşamasındaki nakit akışı eksi değerde ve sermayenin karlılık oranı çok düşük seviyelerde olabilir. Gelecek için yapılan yatırımlara harcanan meblağ, kısıtlı sayıdaki ürün, hizmet ve müşterilerden elde edilen gelirden daha yüksek olabilir. Büyüme aşamasındaki şirketlerin genel finansal amacı, gelirlerde ve hedeflenen Pazar, müşteri kesitleri ve bölgelerdeki satışlarda yüzdesel olarak ifade edilen artış oranları olmalıdır.

Bir kurumu oluşturan farklı işletme birimlerinin büyük çoğunluğu hala yatırımcılara cazip geliyorsa fakat yatırımcılar sermayeleri karşılığında çok yüksek karlar elde etmeyi umuyorlarsa bu kuruluş sürdürme aşamasındadır. Bu aşamadaki şirketlerden, Pazar paylarını korumaları veya her yıl az bir artış kaydetmeleri beklenir. Yatırım projeleri, uzun dönemde karlılık sağlayacak ve büyümeye yönelik yatırımlardan darboğazları aşmaya, kapasite artışı ve gelişimin sürekliliğini koruyacak yatırımlara yönelmek gerekir.

Bir lokma firmasının yukarıda bahsettiğimiz bir yola girmesi ve kendisini geleceğin firması yapması gayet mümkündür. Yeter ki yukarıda bahsettiğimiz ana yolda bağlı kalsın.

izmir lokma