özel soslu lokmaÜlkemiz muhteşem bir zenginliğe sahip bir coğrafyada yer almaktadır. Bu zenginliğin sebebi ise burada yaşayan kavimlerin çeşitliliği ve sayısında yatmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra, pek çok medeniyette geçici olarak burada varlık göstermiştir. Bu medeniyetlerin burada iz bırakması kaçınılmaz olup, kimi davranış ve geleneklerin de çeşitlenmesi ve kalıcı olmasını sağlamıştır. Lokma tatlısı da bu tarihsel süreçte oluşan bir geleneğin simgesidir.
Lokmanın geçmişi Osmanlı öncesine kadar dayandığı tahmin edilmektedir. Yukarda bahsetmiş olduğumuz medeniyetlerin bir toplamı sonucunda ortay çıkmış olması muhtemeldir. Günümüze kadar hiç değişmeden gelmesi de üzerinde durulacak bir durumdur. Ege bölgesi bilhassa İzmir ve çevresinde ise yoğun bir şekilde tüketilmesinin altında da geçmişten gelen etki yer almaktadır. İzmir’de bu kadar yoğun tüketilmesi sonucunda İzmir lokma denmektedir.

Lokmanın tarihsel yolculuğu devam ediyor

Lokmanın anlamı onun paylaşım aracı olmasında yatmaktadır. Diğer tatlılar gibi yemeklerden sonra evde sunulan bir yiyecek değildir. Lokma her zaman her yerde yenilebilecek bir tatlıdır. Lokma ikram etmekteki amaç bir vesile ile bir hayır işlemektir. Fakir insanların bir nebze de olsa ağzının tatlanmasını sağlamaktır. Bu durum Osmanlı sarayının da dikkatini çekmiş olacak ki onlarda halka lokma ikram etmeye başlamışlardır. İzmir saray lokma dediğimiz tatlının kökeni de budur.
Günümüzde İzmir’de lokma firmalarının sayısında önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bunda İzmir halkının lokmaya olan ilgisi önemlidir. Lokma firma sayısındaki bu artış ister istemez İzmir lokma fiyatı üzerine de olumlu bir etki yapmıştır. Oldukça makul seviyelerde lokma dağıtımına rastlamaktayız. Biz 300 kişilik lokmayı 220 liradan dağıtmaktayız. Bunun altındaki fiyat ise işi öldürmektir.
Elbette lokma firmalarının sayısındaki artış beraberinde bir rekabeti de getirmektedir. Bu rekabet tüketiciye olumlu yansıdığı gibi olumsuz da yansıyabilmektedir. Olumlu tarafı herkes işini daha da iyi yapmak zorunda olmasıdır. Olumsuz tarafı ise bu işin üçkağıdına kaçan firmaların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ya malzemeden ya da zamandan çalan bu firmalara dikkat etmekte fayda vardır. İzmirlokma.org firması işini düzgün yapan güzel bir firmadır. Kendilerine başarılar dileriz.