karışık soslu lokma

Ben yıllardan beri değişik ülkelerde çalışıp yaşama şansına sahip bir insanım. Birçok farklı halkı ve kültürü yakından tanıma şansına sahip oldum ama memleketimdeki lokma kültürünü dünyanın hiçbir yerinde rastlayamadım. İnsanların paylaşma ve dayanışmasının somut bir göstergesi olan lokmanın altında yatan tarih ve gelenek ise apayrı bir anlamı vardır.

Her işin kendine göre zorlukları ve kolaylıkları vardır. Örneğin bazı işlerde çok fazla insanlarla uğraşmak zorunda değilsinizdir. Eğer bir tamirci iseniz arızayı saptar ve ona göre bir işlem yaparsınız. Fakat İzmir lokma dağıtımı öyle değildir. Hem çok iyi bir lokma yapmak hem de lokmanın dağıtılması sırasında insanlara karşı düzgün davranmak zorundasınızdır. izmirlokma.org firmasında bu ikisinin de mükemmel bir şekilde sunulduğuna bizzat şahit olduk.

Temizlik anlayışları ile Avrupa standartlarının bile çok üzerinde bir hizmet vermekteler. Lezzet derseniz bu tadı başka bir yerde bulmanız söz konusu değil. Çünkü ustalar çekirdekten yetişmiş olup işin bütün inceliklerine hakimler. Nerede nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Halkla ilişkileri mesafeli ama sıcaklığını da hissettiriyorlar.

Memleketimde Lokma Kültürü Çok Farklı

Memleketimiz çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bu kültürlerin harmanlanması ile çok farklı bir kültür mozaiği elde edilmiştir. Bu kültürel değerleri koruyup geliştirmek elbirliği ile hepimize düşmektedir. Fakat en çok da lokma firmalarının üzerine düşen görevler vardır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi işlerini çok iyi yapmalarıdır.

Memleketimde lokma kültürünün çok farklı olduğun dünyanın başka hiçbir yerinde böylesi bir organizasyonun olmadığını söyledik. Bu organizasyonu farklı kılan en büyük özellik hayır için insanların hiç tanımadığı başka insanlara bir ikramda bulunmasıdır. Bu geçmişten gelen bir gelenektir. Anadolu insanının paylaşımcı ve dayanışmacı ruhunu en iyi yansıtan bir olaydır.

Lokma Kültürünün Yaşatılmasında Firmanın Önemi

Lokma kültürü geçmişten gelip gelecekte de kendisine iyi bir yer bulabilecek önemli bir değerdir. Bu değerin iyi bir şekilde gelecek kuşaklara da aktarılmasında lokma firmalarının önemi büyüktür. Peki, lokma firması bu geleneği yaşatmak için nelere dikkat etmelidir.

Eğer gelecek kuşaklara da lokma dağıtma geleneğini yaşatmak istiyor ise öncelikle geniş bir vizyona sahip olması gerekmektedir. Bugünkü lokma firmalarının çoğu ne yazık ki amatör düzeyde bir iş anlayışına sahipler. En başta bu amatörlükten kurtulup kurumsal bir anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir. Lokma firmasının kurumsal anlayışında belirleyici özelliklerden birisi de fiyatlandırma stratejisine sahip olması gerekmektedir.

Lokma Firmasının Fiyatlandırma Stratejisi

Olgunluk ve belki de hasat devresindeki işletmelerde, elde edilen gelirlerin maliyetleri karşılamadığı ürün, hizmet ve müşterilerde fiyatları artırmak firmanın gelirlerinde artış sağlayacak bir uygulama olacaktır. Günümüzde birçok firma, maliyetleri, hizmetleri, müşterileri ve hatta kullanılan aktifleri, her bir ürün, hizmet ve müşteri bazında takip eden faaliyete dayalı maliyet sistemleri uygulamaya başladıkları için fiyatları düşük kalan ürünlerin tespit edilmesi çok kolaylaşmıştır.

Bazı firmalar, özel ürünler veya özel istekleri olan müşteriler söz konusu olduğu zaman, firmanın Pazar payındaki bir azalmaya neden olmadan, mevcut durumda kar getirmeyen ürün ve hizmetlerin maliyetini karşılamak amacıyla fiyatlarının yükseltilebileceğinin veya büyük çapta ıskontolar yapmaya gerek olmadığını anlamıştır.

Ürün, hizmet ve müşteri bazında karlılık veya kar etmeyen ürün ve müşterilerin toplam portföy içindeki yüzdesi, yeniden fiyatlandırma yapma fırsatını işaret eden veya geçmişte uygulanan fiyat politikasının başarı ve başarısızlığını gösteren sinyallerden biridir. Yüksek oranda homejenliğe sahip ürün ve hizmetler için, ton başına elde edilen net gelir veya birim fiyat gibi basit bir fiyat endeksi, firmanın ve sektörün fiyatlandırma politikalarının yönünü açıklamak için yeterli olacaktır.

Lokma Maliyetinin Düşürülmesi, Verimliliğin Arttırılması

Lokma firması gelir artışı sağlama ve bu artışı sağlayacak bileşenleri belirleme amacının yanı sıra, maliyet ve verimlilikte de gelişmeler elde etmeyi hedefleyebilir. Büyüme aşamasındaki firmalar, maliyetleri düşürmeyi çok fazla önemsemezler. Otomasyon ve standart işlemlere ağırlık vererek maliyetleri düşürmeye çalışmak, büyümekte olan bir firmada yeni pazarlara yen ürün ve hizmetler geliştirmek için gerekli olan esneklikle çelişki yaratır. Bu nedenle, büyüme aşamasındaki firmaların gelirlerin arttırılmasına önem vererek hem daha yüksek katma değerli ürünlerin yaratılmasını hem de firmanın sahip olduğu fiziki ve insan kaynaklarının güç ve yeteneklerinin çoğalmasını teşvik etmesi gerekir.

Bütün bu yazdıklarımız kurumsal lokma firmasında olması gereken özelliklerdir. Bunlara sahip bir firma lokma geleneğini çok daha ileriye götürecek ve modern bir lokma dağıtımına sahip bir firma olacaktır.